Jdi na obsah Jdi na menu
 


SCHŮZE OSA111

OSA 111 z.s.
V Hlubokém 22, Nučice
IČ 22815767

 

Zápis

 

z členské schůze konané dne 23.11.2016 v Loděnicích (restaurace „ Ve Století“)

 

Přítomni: Čištínová Vladimíra, Dvořáková Andrea a Hrudková Stanislava
Omluvena: Blažková Jana

Program jednání:

 1. Úvod - prezence, zahájení schůze, seznámení s programem schůze
 2. Příjem nových členů, vystoupení členů z OSY
 3. Hlasování o zvýšení členských příspěvků
  Předpokládané výdaje v dalších letech (nájem, zpracování účetnictví, webovky, sekání trávy, apod.)
 4. Hospodářská zpráva za rok 2016 (do listopadu)
 5. Akce a činnosti v roce 2017 (intenzivka, brigády, ostatní)
 6. Výběr členských příspěvků
 7. Diskuze, různé

 

 1. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny. Zahájení schůze a seznámení s programem schůze provedla předsedkyně spolku Vladimíra Čištínová. Program schůze byl jednohlasně schválen bez připomínek. Jako zapisovatelka byla zvolena Stanislava Hrudková.
  Hlasování - pro: 3, proti: 0, zdrželi se hlasování: 0

 2. Příjem nových členů, vystoupení členů ze spolku OSA 111 z.s.

  Žádní noví členové nebyli přijati (nebyli přihlášky) a byl odsouhlasen stop stav členů spolku. Ze spolku v roce 2016 vystoupili:

  Květoslava Šebestová
  Julie Ráczová
  Kateřina Jezberová
  Pavla Chlustinová
  Kateřina Chlustinová
  Markéta Stehlíková
  Tomáš Huml
  Barbora Chocová
  Lucie Lukášová

  Spolek OSA 111 z.s. měl 13 členů, z toho 4 zůstali (V. Čištínová, A. Dvořáková, S. Hrudková, J. Blažková), 9 vystoupilo (viz. výše).
  Hlasování - pro: 3, proti: 0, zdrželi se hlasování: 0

 3. Zvýšení členských příspěvků.

  O zvýšení členských příspěvků bylo hlasováno a přítomní členové se vyjádřili proti zvýšení. Výše členských příspěvků tudíž pro další rok zůstává stejná.
  Hlasování - pro: 0, proti: 3, zdrželi se hlasování: 0

 4. Hospodářská zpráva za rok 2016.

  Členům spolku byla předložena hospodářská zpráva za rok 2016. Došlo ke změně banky (čísla účtu). Členové dali na srozuměnou, že je hospodářská zpráva v pořádku a finanční částka, která na účtu a v pokladně zůstala, bude použita v dalších letech na financování fungování spolku.

 5. Akce a činnosti v roce 2017 (intenzivka, brigády, ostatní).

  Členové odsouhlasili, že se v roce 2017 bude opět konat intenzivka. Dále bylo odsouhlaseno, že jejího organizování se ujme Andrea Dvořáková.
  Pro rok 2017 se chystá soustředění s Olgou Kwiecen, kterého se chceme zúčastnit.
  Brigády se budou v roce 2017 konat podle potřeby.
  Dále je ještě pro letošní Vánoce 2016 (prosinec) plánovaná akce - vánoční setkání u Jany Blažkové na statku spojená s vycházkou a kolaudací.
  Hlasování - pro: 3, proti: 0, zdrželi se hlasování: 0

 6. Výběr členských příspěvků.

  Byly zaplaceny 3 členské příspěvky (V. Čištínová, A. Dvořáková, S. Hrudková). Výše členských příspěvků je a zůstává 200,- Kč/osoba/rok. Jana Blažková uhradí členské příspěvky do konce roku 2016.

 7. Diskuze, různé.

  Do diskuze neměl nikdo žádný příspěvek, tudíž byla zahájena volná zábava, při které se mimo jiné řešily účasti na závodech v roce 2017.

 

V Loděnici 23.11.2016

Vladimíra Čištínová, předsedkyně spolku


Zapsala: Stanislava Hrudková
Obdrží: členové spolku (na vyžádání)